Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Eigenwaarde & zelfacceptatie

coaching & counseling & therapie & training

Merk je dat jouw kind zichzelf (of anderen) vaak de schuld geeft van gebeurtenissen, zich vaak schaamt of zich miskend voelt?

Gedraagt jouw kind zich destructief of aanvallend, op de momenten waarop jij juist verantwoordelijkheid verwacht?

Of is jouw kind veel met ‘volwassen’ zaken bezig, zoals rechtvaardigheid en solidariteit, en maak je je zorgen of jouw kind nog wel aansluiting houdt met leeftijdsgenoten, voldoende weerbaar is?

Gun jij jouw kind dat het zich thuis voelt, zowel bij zichzelf, als in jouw gezin als in de wereld?

Dat gun ik jullie van harte! Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen daarom zich bewust te gaan worden van hun eigen waarden en hun rol. In de praktijk blijkt namelijk dat kinderen die zich daarvan langzamerhand bewust worden, steeds meer verantwoordelijkheid willen nemen en tegelijkertijd steeds meer keuzevrijheid gaan ervaren!

Als kinderen een eigenschap of ervaring van zichzelf (of van anderen) afkeuren, wijzen zij daarmee in feite een deel van zichzelf af. Dat kan ertoe leiden dat zij zich daarover onzeker gaan voelen. Zij kunnen dan het gevoel hebben geen controle te hebben over iets wat belangrijk is. Het kan er zelfs toe leiden dat kinderen zich machteloos gaan voelen.

Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen die dat willen dan met behulp van coaching, counseling en therapie om de beladen ervaring of eigenschap te onderzoeken en neutraliseren.

Hoe werkt die zelf-bewustwording eigenlijk? Net als ieder mens, heb jij bewustzijn. Door jouw ervaringen te onderzoeken word jij steeds meer bewust welke ervaringen voor jou waarde hebben en voor welke eigen-waarde jij je graag wilt inzetten.

Wanneer je daartoe zet, kun je je bewustzijn steeds beter leren gebruiken om te onderzoeken, afwegen en kiezen wat jouw waarden zijn, wat jouw rol is en welke verantwoordelijkheid jij wilt nemen.

Een bewuste gedachtegang is bedoeld om zowel de ‘plus’ als de ‘min’ kant van jouw ervaringen en eigenschappen te onderzoeken zodat, wanneer jij dat wenst, de volledige ervaring of eigenschap geïntegreerd kan worden. Zo word jij een rijker mens. (Wist je trouwens dat alleen daarin jouw vrije wil zit? Best gek idee, toch?)

Kinderen hebben van een ouder nodig dat zij onbeperkt gewaardeerd worden in alles waarvoor zij zich willen inzetten (hoe onbetekenend dat voor anderen ook mag zijn).