Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Hoe aan Zet?

coaching & counseling & therapie & training

Een telefonisch intake van maximaal 30 minuten is gratis.

Omdat de trajecten kortdurend zijn, lukt het meestal om geen wachtlijst te hoeven hanteren. Je kunt dus voor een traject, individuele begeleiding of gezinsmediation vrijwel altijd snel terecht. Mocht er toch een wachtlijst ontstaan, kan ik je altijd doorverwijzen naar een deskundige collega. Voor een kind in nood is er altijd plek!

Binnen een traject duurt een kindsessie of oudergesprek een uur en kost € 80 (inclusief mijn voor- en nabereiding).

Een traject met jouw kind start met een oudergesprek. Afhankelijk van de problematiek kunnen er minimaal 3 en maximaal 15 sessies plaatsvinden. Meestal zijn tussen de 5 en de 10 sessies met een kind en 2 tot 3 gesprekken met de ouder(s) nodig voor een duurzame verandering.

De sessies met kinderen vinden plaats (zonder ouders) in mijn speelse praktijkruimte (een groot opvanglokaal, gevestigd in een brede school in Watergraafsmeer). Lees meer >>

Wanneer je besluit dat mijn werkwijze past bij jouw kind stel ik een behandelcontract op.

Voorafgaand aan het eerste oudergesprek stuur ik een vragenlijst (met vragen over de achtergrond van jullie kind en jullie gezin). Deze ontvang ik graag ingevuld voorafgaand aan het gesprek terug.

In geval van scheiding is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven voor mijn begeleiding.

Het is mogelijk dat sessies worden opgenomen voor intervisie-doeleinden. Opnames worden na gebruik vernietigd.

Voor (individuele) ouderadvisering of -begeleiding, mediation, observaties op school, gezinsgesprekken, scheidingsbegeleiding hanteer ik een tarief van € 40 per 30 minuten.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk (of desgewenst via zoom), een observatie vindt ter plekke plaats. Het opstellen van een schriftelijke rapportage of plan en eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen in het genoemde tarief.

Ik ben aangesloten bij CAT, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Ik houd mij vanzelfsprekend aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en privacy-wetgeving. Je rekent (telkens) achteraf af, op basis van een (verzamel)factuur. Kindercounseling is vrijgesteld van BTW-plicht.

Kinderpraktijk aan Zet geeft regelmatig trainingen en workshops in zelf-bewust ouderschap.

Kijk hier voor de actuele data, inhoud en kosten van de workshops in zelfbewust ouderschap.

Kinderpraktijk aan Zet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder nummer 75496976