Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Hoe aan Zet?

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

In Praktijk aan Zet worden alle gevoelens, gedachten en gedragingen welkom geheten. Dan kunnen ook de – vaak nog onder het oppervlak verstopt zittende – meest prangende gevoelens tevoorschijn komen en worden opgelost. 

Soms loop je als ouder even vast of blijf je worstelen. Als je geen grip hebt, is het lastig balanceren. Dan kan het heel fijn zijn als er iemand met je meedenkt. Maak dan gerust gebruik van mijn expertise en kennis!

Mijn begeleiding start altijd met reflectie.

Jij speelt als ouder een sleutelrol! De begeleiding begint daarom met het plannen van een gesprek met jou als ouder of jullie als ouders.

Voorafgaand aan het eerste oudergesprek stuur ik een vragenlijst (met vragen over de achtergrond van jou in de jouw specifieke rol van ouder, over jouw kind en over jouw gezin). Deze vragenlijst ontvang ik graag ingevuld voorafgaand aan het gesprek terug.

Na het eerste gesprek koppel ik mijn bevindingen via de mail aan jou terug. In feite geef ik een vertaling van de informatie die ik van jou heb gekregen, waarmee jij hernieuwde inzichten en kennis krijgt over jezelf in relatie tot jouw kind. Met andere woorden: ik help jou om datgene naar boven te takelen wat bewust wil worden via (het gedrag van) jouw kind. Dat gaat jou helpen om jouw kind meer en meer – vanuit jouw eigen wijsheid en mogelijkheden – optimaal te bieden wat het nodig heeft.

Het eerste gesprek duurt een uur en kost € 120 (gesprek met één ouder). In dat bedrag zijn de kosten van mijn voorbereiding en het verslag per e-mail (na afloop van het gesprek) inbegrepen.

Als jij samen met de andere ouder of mede-opvoeder van jouw kind (een bonusouder of grootouder) gezamenlijk begeleiding wenst, kan dat natuurlijk ook! Het efficiëntste en voordeligste is het dan om dit te combineren in één gesprek van anderhalf uur. Voor zo’n gecombineerd gesprek van 90 minuten met twee ouders/opvoeders reken ik € 180 (inclusief voorbereiding en verslag per e-mail na afloop).

Afhankelijk van jouw wensen en behoeften vinden er na het eerste gesprek meestal nog een of twee vervolggesprekken plaats. Tussen deze gesprekken ga jij (telkens) zelf met hernieuwde inzichten thuis ‘aan de slag’. In mijn ervaring bemerken ouders dan al snel veranderingen, zowel bij zichzelf als bij hun kind(eren).

Desgewenst kunnen er nog meer gesprekken plaatsvinden. We bespreken dan ook of het nodig of wenselijk is dat ik ook jouw kind door middel van coaching en/of therapie begeleid.

Voor de vervolggesprekken of sessies met een kind hanteer ik een tarief van € 80 euro per uur.

Mocht dat voor het activeren en stimuleren van het veranderproces wenselijk zijn, dan bied ik (al dan niet tegelijkertijd) ook jouw kind de nodige begeleiding. Ik doe wat nodig is, zodat jouw kind (weer) optimaal zichzelf kan zijn. Integratieve coaching of therapie kan heel helpend zijn, wanneer een kind vastzit in een patroon of wanneer er nog teveel onduidelijkheden zijn over wat het kind van de ouder(s) of van anderen om dit kind nodig heeft.

Mocht jij mijn begeleiding voor jouw kind wenselijk achten, dan vindt deze (zonder de ouders) plaats in een speelse praktijkruimte (een groot opvanglokaal, gevestigd in een brede school in Watergraafsmeer). Lees meer >>

Wanneer je besluit dat jouw kind mijn begeleiding kan gebruiken, dan is ook de gezaghebbende andere ouder verplicht toestemming te geven voor mijn begeleiding.

Het is mogelijk dat gesprekken/sessies worden opgenomen voor intervisie-doeleinden of ter vervanging van aantekeningen. Opnames worden na gebruik vernietigd.

Zo nodig adviseer en coach ik ook leerkrachten of andere (mede)opvoeders van kinderen en bied ik steun bij scheiding en mediation aan gezinnen.

Voor vervolggesprekken, sessies met een kind en elke andere (individuele) advisering of -begeleiding, mediation, observaties op school, gezinsgesprekken of scheidingsbegeleiding hanteer ik een vast tarief van € 80 per uur.

Gesprekken en sessies vinden plaats in mijn praktijk (of desgewenst via zoom), een observatie vindt ter plekke plaats. Het opstellen van verslagen of uitwerken van afspraken en eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen in het genoemde tarief van € 80 per uur.

Ik ben aangesloten bij CAT, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Ik heb gekozen voor een vrije beroepsuitoefening los van vergoedingen door zorgverzekeraars, waardoor ik (zonder die extra administratieve handelen) mijn tarief relatief laag kan houden. De ervaringen zijn overigens dat de investering zichzelf ruimschoots terugbetaalt. 

Ik houd mij vanzelfsprekend aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en privacy-wetgeving. Je rekent (telkens) achteraf af, op basis van een (verzamel)factuur. Kindercounseling is vrijgesteld van BTW-plicht.

Omdat mijn begeleiding kortdurend is, lukt het meestal om geen wachtlijst te hoeven hanteren. Je kunt dus voor mijn begeleiding vrijwel altijd snel terecht. Mocht er toch even een wachtlijst zijn, kan ik je doorverwijzen naar een deskundige collega. Voor een kind in nood is er altijd plek!

Praktijk aan Zet geeft regelmatig trainingen en workshops in zelf-bewust ouderschap.

Kijk hier voor de actuele data, inhoud en kosten van de workshops in zelfbewust ouderschap.

Kinderpraktijk aan Zet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder nummer 75496976