Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

eigen wensen (zelfkennis)

coaching & counseling & therapie & training

Zie jij jouw kind zich steeds richten op de wensen van anderen in plaats van die van zichzelf? Of lijkt het soms dat jouw kind nieuwe situaties overdreven spannend vindt? Of dat het jouw kind niet lukt om moed te verzamelen, zeker wanneer het de uitkomst onzeker is.

Gun jij jouw kind dan weer geloof in zichzelf en in de eigen ideeën, wensen en dromen ?

Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen weer in contact te komen met hun intuïtie en te geloven in hun eigen prachtige ideeën en wensen!

In de praktijk blijkt namelijk dat kinderen die hun eigen voorstellingsvermogen serieus nemen en hun eigen doelen en richting voor zich zien, met meer geloof in zichzelf en een sterker innerlijk kompas opgroeien.

Wanneer dat innerlijk kompas wordt genegeerd of afgekeurd, kunnen kinderen zich ontmoedigd, onzeker of angstig gaan voelen. Kinderen kunnen zich uiteindelijk zelfs moedeloos gaan voelen!

Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen die dat willen daarom met behulp van coaching, counseling of therapie om hun verbeeldingskracht weer te omarmen en daarmee hun innerlijke kompas optimaal te gebruiken.

Hoe werkt intuïtie eigenlijk? In jouw onderbewustzijn worden ervaringen en kennis opgeslagen die jij alleen ziet, hoort, voelt of waarneemt in jouw dromen, interne beelden, geluiden, gevoelssensaties en ideeën. Of je ‘herkent’ ze in beeld en geluid buiten jou. Dat verklaart ook dat je soms iets zeker ‘weet’, zonder dat je snapt waarom.

Jij beschikt dus (onbewust) over een (groeiende) opslag van kennis en eigen ervaringen en die van jouw (voor)ouders. Die kennis en ervaringen, die telkens in jouw onderbewustzijn worden opgeslagen, bieden jou richting in het leven: met behulp van jouw verbeeldingskracht en verwondering vind jij je eigen weg. Daarmee groeit niet alleen jouw geloof in jezelf, maar ga jij jezelf gaandeweg ook steeds beter kennen.

Kinderen hebben een ouder nodig die hen bemoedigt en erop vertrouwt dat zij zelf hun eigen weg voor zich zien en hun eigen doelen kennen. Die hun unieke ideeën gelooft en hun wensen aanmoedigt.