Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

ALGEMENE EN BETALINGSVOORWAARDEN

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

Door je in te schrijven voor een training of workshop ga je een bindende
overeenkomst met Kinderpraktijk aan Zet aan. Hieronder vind je alle algemene- en
leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

Inschrijving
1. Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een training, workshop of cursus. Kinderpraktijk aan Zet vermeldt het moment waarop (en voor zover het niet online plaatsvindt) de plaats waar kinderpraktijk aan Zet de training, workshop of cursus uitvoert op de website, op het inschrijfformulier, in de bevestigingsmail/factuur.

2. Je schrijft je in voor een training, workshop of cursus door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Wanneer Kinderpraktijk aan Zet je inschrijfformulier ontvangt, ontvang je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

Bedenktijd en annuleren
1. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen als consument waarin je kosteloos mag annuleren, zonder opgaaf van redenen, mits jouw annulering aangekondigd is tenminste één week is voor de training, workshop of cursus aanvangt. Na de bedenktijd van 14 werkdagen na inschrijving maar uiterlijk één week voor de training, workshop of cursus aanvangt, wordt je inschrijving automatisch definitief.

2. Wanneer de de inschrijving definitief is, rekent Kinderpraktijk aan Zet op je deelname aan de training, workshop of cursus waarvoor je je ingeschreven hebt. Kinderpraktijk aan Zet gaat verplichtingen aan en weigert andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom wordt bij annuleren korter dan één week voor aanvang van de training, workshop of cursus 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Of desgewenst wordt jouw deelname verschoven naar een later moment dat de training, workshop of cursus wordt gegeven. Nog niet betaalde facturen dienen alsnog betaald te worden.

Studiemateriaal en auteursrecht
1. Al het studiemateriaal dat Kinderpraktijk aan Zet verstrekt tijdens of voorafgaand of na afloop van de training, workshop of cursus wordt automatisch van jou. Dit geldt voor syllabi, oefeningen enzovoort.

2. Op alle studiematerialen die Kinderpraktijk aan Zet zelf gemaakt heeft, rust het auteursrecht van Kinderpraktijk aan Zet/Thérèse Zijlmans. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

3. Het studiemateriaal mag niet worden gekopieerd of verveelvoudigd voor anderen. Hierop staat een boete van €500,- per kopie. De (didactische) teksten mogen niet gekopieerd, verveelvoudigd en/of verkocht worden aan derden buiten het eigen gebruik. Hierop staat een boete van €500,- per gekopieerde tekst

Betaling
1. Bij inschrijving krijg je direct een verzoek tot betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Betaling dient per iDeal gedaan te worden.

2. Betalingen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de training, workshop of cursus betaald en ontvangen te zijn door Kinderpraktijk aan Zet. Wanneer de inschrijving geschiedt binnen een week voor aanvang van de training, workshop of cursus dient de betaling per ommegaande te geschieden.

3. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, ontvang je een herinnering zonder bijkomende kosten.

4. Wanneer de betaling niet binnen vijf dagen voor de training, workshop of cursus is ontvangen, heeft Kinderpraktijk aan Zet het recht op de inschrijving te laten vervallen. Wel dienen dan alsnog de annuleringskosten van 100% te worden voldaan.

Te weinig deelnemers
1. Kinderpraktijk aan Zet mag een training, workshop of cursus zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn.

2. Wanneer dat het geval is, wordt je minstens 1 week van tevoren daarvan in kennis gesteld en vervallen jouw betalingsverplichtingen. Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug. Je kunt er ook voor kiezen om je op een nieuwe datum in te schrijven.

Trainer of locatie niet beschikbaar
1. Als op de dag van de training, workshop of cursus een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doet Kinderpraktijk aan Zet er alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 3 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug.

2. Kinderpraktijk aan Zet is niet verantwoordelijk voor enige schade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de training, workshop of cursus.

Privacy

1. Alle informatie die Kinderpraktijk aan Zet van je ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandelt. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over kinderen enzovoort.

2. Je kunt de gegevens die Kinderpraktijk aan Zet van je bewaart inzien en laten verwijderen.
3. Kinderpraktijk aan Zet volgt je gedrag op onze website met Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat die niet kunnen worden teruggevoerd op personen.

4. Voor de online trainingen, workshops en cursussen maakt Kinderpraktijk aan Zet gebruik van een online platform (Webinargeek) die een eigen privacy policy hanteert. Beveiliging en beschikbaarheid | WebinarGeek

Klachten
1. Kinderpraktijk aan Zet doet er alles aan om de training, workshop of cursus te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
2. Ben je desondanks ontevreden over (een deel van) een training, workshop of cursus van Kinderpraktijk aan Zet? Laat het mij weten! Dan ga ik zoeken naar een oplossing die voor alle partijen redelijk voelt.