Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Integratief aan zet!

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

Is jouw kind of jouw gezin (even) uit balans?

Bij Praktijk aan Zet komen veel kinderen tussen 4 en 13 jaar oud. Als kinderen van die leeftijd sociaal, fysiek, mentaal of emotioneel vastlopen of uit balans raken, kunnen zij last hebben van ingewikkelde en nare gevoelens zoals hulpeloos, hopeloos, radeloos, liefdeloos, machteloos, moedeloos of waardeloos.

Oef, verbeeld je eens dat jij je als kind zo zou voelen! Als jij je dit kunt voorstellen, wordt het waarschijnlijk ineens ook begrijpelijk dat een kind met een dergelijk gevoel net zo lang ‘raar’ gaat doen of ‘onhandig’ gaat communiceren totdat het wordt opgemerkt. Zodat dit kind met het ingewikkelde gevoel geholpen wordt en steun krijgt. 

Maar ook veel ouders die bij Praktijk aan Zet komen, worstelen met zulke ingewikkelde gevoelens en met pijnlijke gedachten en kunnen dan zich onwenselijk gaan uiten.

In Praktijk aan Zet worden alle gevoelens, gedachten en gedragingen welkom geheten. Dan kunnen ook de – vaak nog onder het oppervlak verstopt zittende – meest prangende gevoelens tevoorschijn komen en worden opgelost. 

Praktijk aan Zet begeleidt kinderen die dat nodig hebben – naar gelang hun eigen behoefte – met spel, beweging, creativiteit, sprookjes en verhalen, gesprekjes, toneelstukjes, ontdekkingstochten, ontspanning, avontuur èn met veel humor en plezier.

Kinderen kiezen zelf hun materialen. Dat geeft (ook) zinvolle informatie over de sterke kanten, de leerstrategie en het verandervermogen van een kind: Met zwaarden kan een kind zich verdedigen, met een walkie talkie kan het contact maken met een weggestopt deel in zichzelf, met een kroon op kan het ineens woorden vinden voor een gevoel, met knuffels of playmobil kan het een pijnlijke situatie uitbeelden enzovoorts.

Praktijk aan Zet maakt daarbij zo nodig (op maat) gebruik van effectief bewezen technieken en interventies uit de gangbare therapiestromen (zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, psychodynamische therapie, Acceptance & Commitment Therapy, speltherapie, hypnotherapie), van NLP en van mindfullness-technieken. En dat alles op een integratieve wijze!

Vanuit de integratieve visie bestaat ieder mens(enkind) uit delen die in onderling samenhang bekeken willen worden en in balans willen komen.

Wat is de visie van Praktijk aan Zet?

Praktijk aan Zet werkt integratief. Dat betekent dat wordt uitgegaan van de visie dat elk mens(enkind) uit allerlei delen bestaat, die allemaal met elkaar samenhangen en met elkaar in evenwicht willen zijn. Daarnaast bestaat ook elk gezin uit delen, die eveneens met elkaar in balans willen zijn. Als dat evenwicht er (even) niet is, weten kinderen en hun ouders vaak (bewust of onbewust) uitstekend zelf wat zij opgelost willen hebben en wat zij daarvoor nodig hebben.

Wanneer er ons iets dwars zit of wanneer wij wankel staan, is dat vrijwel altijd een teken dat er zich van binnen iets ‘roert’ dat tot herstel of ontwikkeling wil komen. Dat wat zich van binnen ‘roert’ zal zich dan (steeds vaker en steeds uitdrukkelijker) tonen aan de buitenwereld. Nu heeft zowel elke individuele ouder als elk individueel kind een unieke wijze van zich naar buiten tonen. En vaak toont datgene wat zich van binnen ‘roert’ zich ook nog in een vermomming naar buiten. Zoals in de vorm van onbegrijpelijk of zorgwekkend gedrag of een onwenselijke uiting. De meeste volwassenen vinden het prettig om die gedragingen en uitingen dan eerst vertaald te hebben. Gelukkig heeft Praktijk aan Zet de expertise in huis om die vertaling snel te kunnen maken. (Zie eind van deze pagina voor de 7 meest voorkomende thema’s die bij kinderen (en hun ouders) tot herstel of ontwikkeling willen komen)

Wanneer die vertaling eenmaal gemaakt is (en het thema duidelijk is), zullen de ouder en het kind eenvoudiger de kortste route kunnen nemen naar de gewenste verandering. Kinderen hebben die vertaalslag vaak niet nodig. Zodra kinderen weten dat er van binnen iets dwars zit wat zich wil veranderen, lossen zij dit zelf in de meeste gevallen razendsnel op, simpelweg door hun verbeeldingskracht en hun zelf herstellend vermogen te gebruiken.

Ook kan, wanneer eenmaal duidelijk is wat er in de specifieke binnenwereld of buitenwereld van een ouder of een kind nodig is, dat meestal relatief eenvoudig worden geïntegreerd. Dat kan om een vaardigheid gaan (zoals slim reageren of goed ruziemaken) of om kennis (bijvoorbeeld over hoe angst werkt) of om inzicht (over voorkeuren of gevoeligheden van zichzelf of van anderen). Zo komen zowel ouders als hun kinderen weer in evenwicht met zichzelf en de wereld om hen heen.

Natuurlijk gun jij jouw kind het allerbeste!

Wanneer je het de ouders vraagt, gunnen zij hun kind dat het groeit richting meer zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfbeheersing, zelfredzaamheid en zelfbewustzijn beschikt. Daar hebben de meeste ouders zo’n beetje alles voor over! Voor die opoffering blijven ouders bovendien vaak ook stug kiezen, zelfs als dat betekent dat zij zichzelf ongelukkig gaan voelen. Best wel gek eigenlijk.

Vooral als je bedenkt dat kinderen gewoon willen dat hun ouders gelukkig zijn. (In feite willen zij ook dat hun ouders over zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfzorg, zelfbeheersing, zelfredzaamheid en zelfbewustzijn beschikken, zij gebruiken hier alleen iets minder woorden voor ;-)) Om hun ouders gelukkig te zien, hebben kinderen (vaak zonder dat zij zich hiervan bewust zijn) OOK zo’n beetje alles over! Zelfs als dat betekent dat zij zichzelf ellendig gaan voelen.

En zo belandt een gezin dus vrij eenvoudig samen in een klem of neerwaartse spiraal.

Praktijk aan Zet leert kinderen en hun ouders graag hoe zij (samen) op de volgende gebieden in balans weten te blijven:

(klik op ‘lees meer’ als je alvast nieuwsgierig bent hoe je dat kunt doen)

1 eigen emoties (zelfkennis) lees meer>>

2 eigen wensen (zelfrespect) lees meer>>

3 eigen opvattingen (zelfvertrouwen) lees meer>>

4 eigen behoeften (zelfzorg) lees meer>>

5 eigen vaardigheden (zelfbeheersing) lees meer>>

6 eigen (on)mogelijkheden (zelfredzaamheid) lees meer>>

7 eigen belangen (zelfbewustzijn) lees meer>>