Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Info voor professionals

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

Nieuwe training voor professionals: “De plattegrond van een kind”

korte lezing (8.30 minuten) over de training ‘de basisplattegrond van een kind’

Heb jij beroepsmatig (vaak) met opgroeiende kinderen (0-13) te maken? Zou jij deze kinderen beter willen snappen? Of weten hoe jij meer tot ze kan doordringen? Wat zij het dringends van jou nodig hebben? Of welke behoefte verscholen zit achter hun lastige gedrag of hun stilzwijgen of hun onverschillige houding?

En wil jij weten hoe jij kinderen (nog) meer kan laten profiteren wat jij hen vanuit van jouw expertise, jouw specifieke kunde en kennis, te bieden hebt? Ze effectiever helpen of begeleiden? Beter snappen waarom dat nu soms (bij voorbaat) gedoemd lijkt te mislukken?

Mooi! Want in de training “De plattegrond van een kind”, die specifiek voor professionals is ontwikkeld, ga jij dan op jouw wenken bediend worden.

De training biedt jou als professional een helder inzicht in hoe alle kinderen in de basis in elkaar zitten, welke basisbehoeften zij hebben en hoe zij vanuit een gebalanceerde basis kunnen opgroeien naar een stevige volwassen versie van zichzelf. Zo ga jij vanzelf begrijpen hoe een kind voortaan ‘along the way’ nog meer kan profiteren van wat jij het vanuit jouw rol te bieden hebt!

Het kind als expert van zichzelf!

Wanneer opgroeiende kinderen zich gaandeweg steeds bewuster worden van hun talenten, kwaliteiten, beperkingen, richting en rol, zijn zij meer bereid en in staat om te leren hoe zij hun (fysieke) kracht, (emotionele) energie en (mentale) brein optimaal kunnen benutten. Zo ontwikkelen kinderen zich tot een expert in zichzelf-zijn! Deze kinderen kunnen dan vanuit een stevig fundament uitgroeien tot een veerkrachtige volwassene die in verbinding weet te staan met zichzelf, met anderen en met de wereld. Dat gun je toch ieder kind?

Jouw expertise

Werk jij bijvoorbeeld met kinderen als leerkracht, therapeut, coach, mentor, tutor, (intern) begeleider, opvangkracht, belangenbehartiger, arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, verzorger of trainer? Dan heb jij (ooit) de moedige en liefdevolle beslissing genomen om een stevig steentje te willen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen.

Of wellicht kom jij (vaker) beroepsmatig met kinderen in aanraking via hun ouders (bijvoorbeeld als familie- of strafrechtadvocaat, kinderrechter, politie, (huis)arts, scheidingsmediator, coach, therapeut, psycholoog, psychiater, praktijkondersteuner) en gun jij deze ouder(s) (en daarmee hun kinderen) wel wat meer stevigheid, stabiliteit of keuzevrijheid, zo nu en dan?

Want wanneer jij vaker met kinderen te maken hebt, hoef ik jou niet te vertellen dat zij op de weg naar hun volwassenheid behoorlijk wat hobbels kunnen tegenkomen. Kinderen worden in hun leven niet zelden voor fikse uitdagingen gesteld. In het opgroeien naar volwassenheid kan er dus een hoop mis gaan. Vaak ongewild en onbedoeld! En soms worden de gevolgen van dat ‘mis gaan’ ons pas echt (pijnlijk) duidelijk als die kinderen al lang en breed volwassen zijn.

“Ik geloof erin dat, als wij als professionals onze krachten bundelen, wij aan kinderen meer bruikbare bouwstenen kunnen bieden waarmee zij hun fundament optimaal kunnen verstevigen!”

Als professional ligt jouw kennis en kunde hoogstwaarschijnlijk (en zeker niet gelimiteerd tot deze opsomming!) op een of enkele van de volgende zeven terreinen:

 • temperament & emoties
  • instinct
  • emotie regulatie
  • blauwdruk
  • voorkeuren
  • gevoeligheden
  • balans/evenwicht/homeostase
  • energie
  • kern/basis
  • pijn
  • overleven
  • natuur(wetten)
  • centreren
  • spanning/ontspanning
  • neutraliteit
  • stilte
  • overgave
  • thuiskomen
  • zwangerschap
  • bevalling
  • navelstreng
  • ademhaling
  • hechting
  • bestaanszekerheid
  • intelligentie
  • humor
  • voeding
  • zelfhelend vermogen
  • zelfherstel
  • zelfkennis
 • geschiedenis & wensen
  • intuïtie
  • verbeeldingskracht/fantasie
  • doel
  • bescherming
  • integriteit
  • flexibiliteit
  • trauma(verwerking)
  • flexibiliteit
  • (ont)lading
  • beweging/stilstand
  • eerlijkheid
  • richting
  • innerlijk weten
  • taalvorming
  • ideeënvorming
  • meningsvorming
  • beelddenken
  • droomkracht
  • onderbewustzijn
  • innerlijk kompas
  • levensbeschouwing
  • herinneringen / ingevingen
  • associaties
  • onbewust bekwaam
  • familieverhoudingen
  • familieopstellingen
  • cultuur
  • (zelf)respect
 • gedachten & opvattingen
  • hoofd/brein
  • verstand
  • zekerheid
  • kalmte
  • positie
  • grip
  • angst
  • koel
  • paniek
  • trotseren
  • veiligheid
  • weerbaarheid
  • kennisvergroting
  • begrijpen
  • helpen
  • coachen
  • bemoedigen
  • moed
  • begrijpen
  • focus / mindset
  • hulp vragen
  • grenzen stellen
  • calculeren / meten / duiden / rekenen / toetsen
  • begrenzen
  • competenties
  • normeren / reguleren
  • hulpvaardigheid
  • concretiseren / identificeren
  • zelfvertrouwen
 • gevoel & relaties
  • hart
  • waarde
  • (zelf)zorg
  • verbinding
  • compassie
  • doseren
  • geven / nemen
  • troost /warmte
  • winnen/verliezen
  • rouw
  • echtscheiding
  • gezin
  • verslaving
  • verzorging
  • bezit
  • rijkdom
  • verlangen
  • vriendschap
  • liefde
  • waardering
  • verliefdheid
  • kunst/muziek/mode/sport/spel/dans
  • zelfwaardering/eigenwaarde
 • vermogen & manieren
  • gedrag
  • handen/voeten
  • ledematen
  • stem
  • vorm
  • expressie
  • patronen
  • fysieke kracht
  • sportieve vaardigheden
  • zindelijkheid
  • sociale vaardigheden
  • muzikale vaardigheden
  • fysieke gezondheid
  • wilskracht
  • geduld
  • humor
  • eetgedrag
  • creatieve vaardigheden
  • spreekvaardigheden
  • rekenvaardigheden
  • analytische vaardigheden
  • leesvaardigheden
  • taalvaardigheden
  • ziekte/aandoening
  • motoriek
  • uitingen
  • impulsbeheersing
  • discipline
  • beloningssysteem
  • dierverzorging
  • slaapgedrag
  • creaties
  • bouwen
  • uiterlijk
  • zelfbeheersing
 • fysieke sensaties & houdingen
  • zintuigen
  • prikkels
  • realiteit
  • gevoeligheid
  • socialiseren
  • eigenzinnigheid
  • diversiteit
  • weerzin/walging
  • interactie/samenwerken
  • sensitiviteit
  • innovatie
  • creativiteit
  • mentaliteit
  • waarnemingsvermogen
  • verwerkingsvermogen
  • leervermogen
  • doorzettingsvermogen
  • abstractievermogen
  • inlevingsvermogen
  • muzikaal vermogen
  • creatief vermogen
  • improvisatie
  • ruimdenkendheid
  • sociale regels / etiquette
  • sociale angst
  • zelfstandigheid
  • vertrouwdheid
  • zelfredzaamheid
 • betekenis & rollen
  • aandacht
  • inhoud
  • beschouwen/bespiegelen
  • taak
  • keuze
  • idealen
  • waarden en normen
  • burgerschap
  • mening- / oordeelsontwikkeling
  • gewetensvorming
  • talentontwikkeling
  • concentratie
  • inschatten / op waarde schatten
  • executieve functies
  • autonomie
  • moreel besef
  • democratie
  • reflectie
  • bezinning
  • onderzoeken
  • waarderen
  • inzicht
  • integratie
  • (zelf)bewustzijn
  • inclusie
  • vrijheid
  • verantwoordelijkheid
  • realiseren
  • (zelf)expertise

“Mijn rol is het inzichtelijk maken van de samenhang van alle delen”

Achtergrond van deze training

In de afgelopen jaren heb ik door veel onderzoek en studie te verrichten (onder meer naar de interactie tussen ouders en kinderen) een breed perspectief kunnen krijgen op de uitdagingen en noden van het opgroeiende kind. Door zo veel mogelijk verschillende wetenschappelijke invalshoeken te raadplegen (zoals psychologie, filosofie, pedagogie, neurowetenschap, fenomenologie, biologie, ethiek, humanistiek) en de diverse aspecten van groei en ontwikkeling te betrekken (zoals motorisch, zintuiglijk, mentaal, sociaal, emotioneel, sensorisch, spiritueel), ontstond bij mij een steeds completer beeld over ‘een mensenkind in groei’.

Aanvankelijk leek ‘het grote plaatje’ alsmaar ingewikkelder en onoverzichtelijker te worden. Maar door die brede kennis vervolgens zowel intuïtief als analytisch te combineren met mijn ervaringen in het integratief werken met kinderen bleek ik in staat om dat grote plaatje als een ui af te pellen, net zo lang tot er een volstrekt logische, overzichtelijke basis overbleef.

Zo ontstond mijn ‘basisplattegrond van een kind’ (zie foto),

gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Alle kinderen – hoezeer zij ook met hun innerlijk en uiterlijk oneindig van elkaar kunnen verschillen – bestaan in de basis uit dezelfde delen;
 • Hoewel die bestanddelen bij elk kind anders kunnen uitwerken (vanwege hun aanleg, de plek waar ze geboren zijn of de omstandigheden waarin kinderen opgroeien), is ieder kind (zonder uitzondering) met deze basisbestanddelen uitgerust;
 • Ieder kind wil (universele) behoeften en belangen vervuld krijgen;
 • Om die universele behoeften en belangen optimaal te vervullen, willen de basisbestanddelen in evenwicht zijn en blijven;
 • Zowel in het vervullen van de universele behoeften en belangen als in het in balans zijn en blijven van de basisbestanddelen, speelt een ouder(figuur) voor kinderen een cruciale rol.

Met het terugbrengen van een kind tot een basisplattegrond wil ik natuurlijk niets af doen aan de complexiteit en gelaagdheid van een mens(enkind) en de diversiteit aan problemen waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Mijn doel is ‘slechts’ om inzicht te bieden in alle ingewikkeldheid en onoverzichtelijkheid, zodat er meer rust en grip ontstaat bij de volwassenen om kinderen heen en er daarom meer zelf-expertise kan ontstaan bij kinderen zelf.

In de training licht ik de plattegrond toe aan de hand van veel concrete voorbeelden. Zo kan ik relatief snel en eenvoudig inzichtelijk maken hoe de verschillende delen, waaruit kinderen bestaan en groter groeien, optimaal met elkaar samenwerken en wat kinderen daartoe nodig hebben van een ouder en andere sleutelfiguren. Met andere woorden: hoe er evenwicht en ontwikkeling kan (blijven) komen in alle basisdelen. Want daarmee komt er in het leven van een kind al direct meer rust en stevigheid.

Na het volgen van de training zal jij begrijpen waarom balans tussen de delen noodzakelijk is voor een optimaal leer- of verandervermogen van kinderen. En waarom kinderen bijvoorbeeld geen ‘betrouwbare’ antwoorden geven als de basis uit balans is. En waarom dat, bij een verstoorde balans in de basis, het zomaar kan zijn dat – hoezeer jij ook jouw best doet om een kind iets bij te brengen – het geen (duurzaam) effect gaat hebben.

Terwijl kinderen, zodra die balans er wèl is, met aandacht aanwezig kunnen zijn in het hier en nu, zowel naar zichzelf als naar anderen kunnen kijken en luisteren, èn zich stevig gecentreerd en met een open mind tot hun buitenwereld kunnen verhouden. Kinderen weten dan bovendien feilloos (bewust of onbewust) wat zij wel of niet kunnen gebruiken om te groeien. En dan kunnen kinderen ook optimaal profiteren van wat wij hen als professional allemaal te bieden hebben!

“Zonder uitzondering bestaan kinderen in de basis uit de dezelfde delen, die bij ieder kind in balans willen komen om zo hun universele behoeften en belangen te kunnen vervullen”

Wat biedt deze training jou als professional?

1 Meer begrip over het doen en laten van kinderen;

2 Meer grip op jouw eigen doen en laten;

3 De kans om weer eens op een hele nieuwe manier naar kinderen te gaan kijken; èn

4 Meer inzicht en kennis over hoe jij (binnen jouw eigen rol) wezenlijke impact kunt maken in het leven van kinderen, op hun pad richting volwassenheid.

Bovendien gun jij het dan niet alleen aan kinderen maar ook aan jezelf om gaandeweg steeds wijzer en rijker te worden op jouw eigen (professionele) pad.

En dat is jou (èn natuurlijk alle kinderen) van harte gegund!

Kijk hier voor meer informatie over wanneer de online trainingen worden gegeven en hoe jij je daarvoor kunt inschrijven. Wil je liever een training op locatie of een lezing op maat? Mail mij dan even voor de mogelijkheden en kosten.