Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Ouders aan Zet

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

“Het ouderschap hoort bij de meest ingewikkelde rollen en taken die in het leven te vervullen zijn”

Praktijk aan Zet geeft regelmatig trainingen en workshops in zelf-bewust ouderschap.

Kijk hier voor de actuele data, inhoud en kosten van de workshops in zelfbewust ouderschap.

In Praktijk aan Zet worden alle emotionele uitingen, opvattingen en gedragingen welkom geheten. Dan kunnen ook de – vaak nog onder het oppervlak verstopt zittende – meest prangende gevoelens tevoorschijn komen en worden opgelost. 

Soms loop je als ouder even vast of blijf je worstelen. Als je geen grip hebt, is het lastig balanceren. Dan kan het heel fijn zijn als er iemand met je meedenkt. Maak dan gerust gebruik van mijn expertise en kennis!

Mijn begeleiding start altijd met reflectie.

Jij speelt als ouder een sleutelrol! En hoe jij die sleutelrol zo helpend mogelijk kan vervullen, weet jij vaak al prima zelf. Maar soms zit die kennis nog te diep verstopt of loop je vast in de toepassing daarvan. Worstel je met het toepassen van jouw of jullie opvoedvisie in de praktijk. Dan kan een reflectiegesprek heel zinvol zijn.

Voorafgaand aan zo’n gesprek stuur ik een vragenlijst (met vragen over de achtergrond van jou in de jouw specifieke rol van ouder, over jouw kind en over jouw gezin). Deze vragenlijst ontvang ik graag ingevuld voorafgaand aan het gesprek terug.

Na het eerste gesprek koppel ik mijn bevindingen via de mail aan jou terug. In feite geef ik een vertaling van de informatie die ik van jou heb gekregen, waarmee jij hernieuwde inzichten en kennis krijgt over jezelf in relatie tot jouw kind. Met andere woorden: ik help jou om datgene naar boven te takelen wat bewust wil worden via (het gedrag van) jouw kind. Dat gaat jou helpen om jouw kind meer en meer – vanuit jouw eigen wijsheid en mogelijkheden – optimaal te bieden wat het nodig heeft.

Afhankelijk van jouw wensen en behoeften vinden er na het eerste gesprek meestal nog een of twee vervolggesprekken plaats. Tussen deze gesprekken ga jij (telkens) zelf met hernieuwde inzichten thuis ‘aan de slag’. In mijn ervaring bemerken ouders dan al snel veranderingen, zowel bij zichzelf als bij hun kind(eren).

Het eerste gesprek duurt een uur en kost € 120 (gesprek met één ouder). In dat bedrag zijn de kosten van mijn voorbereiding en het verslag per e-mail (na afloop van het gesprek) inbegrepen.

Als jij samen met de andere ouder of mede-opvoeder van jouw kind (een bonusouder of grootouder) gezamenlijk begeleiding wenst, kan dat natuurlijk ook! Het efficiëntste en voordeligste is het dan om dit te combineren in één gesprek van anderhalf uur. Voor zo’n gecombineerd gesprek van 90 minuten met twee ouders/opvoeders reken ik € 180 (inclusief voorbereiding en verslag per e-mail na afloop).

Desgewenst kunnen er nog meer gesprekken plaatsvinden.

Voor de vervolggesprekken hanteer ik een tarief van € 80 euro per uur.

Ik ben aangesloten bij CAT, een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Ik heb gekozen voor een vrije beroepsuitoefening los van vergoedingen door zorgverzekeraars, waardoor ik (zonder die extra administratieve handelen) mijn tarief relatief laag kan houden. De ervaringen zijn overigens dat de investering zichzelf ruimschoots terugbetaalt. 

Ik houd mij vanzelfsprekend aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en privacy-wetgeving. Je rekent (telkens) achteraf af, op basis van een (verzamel)factuur.

Omdat mijn begeleiding kortdurend is, lukt het meestal om geen wachtlijst te hoeven hanteren. Je kunt dus voor mijn begeleiding vrijwel altijd snel terecht.

Kinderpraktijk aan Zet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) onder nummer 75496976