Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Reflectief aan Zet!

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

Beweeg jij je in het ouderschap stevig en vrij?

Is jouw kind (vaker) uit balans of in nood? Dat levert vaak veel stress op voor ouders en een gezin.

Hoe lukt het jou als ouder om in zo’n situatie nog voldoende grip, keuzevrijheid, stevigheid en stabiliteit te hebben en te houden?

Kinderen in nood tonen vaak (op het eerste gezicht) onbegrijpelijke of zorgwekkende gedragingen en uitingen. Zij kunnen behoorlijk veel last hebben van onhandige gedachten of ongewenste gevoelens. 

Vaak staan dan de ouders om hen heen ook wat wankel of klem. In de praktijk heb ik ervaren dat veel ouders in zo’n situatie dan (eerst) behoefte blijken te hebben aan (professionele) ondersteuning en begeleiding in het ontwikkelen van meer grip, keuzevrijheid, stevigheid en (emotionele) stabiliteit.

Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Wil jij ook (eerst) meer grip, keuzevrijheid, stevigheid en stabiliteit? En ben jij bereid om eerlijk naar jezelf en naar jouw huidige situatie te kijken? Kies dan voor reflectieve begeleiding!

Met reflectieve coaching sta jij, als ouder, centraal. Met behulp van mijn vragen en suggesties zet ik jou even stil bij je eigen handelen en de keuzes die jij hebt gemaakt. Wanneer het jou lukt om hier met mededogen op terug te kijken, vorm je nieuwe inzichten in de realiteit, in jouw persoonlijkheid en in de mogelijkheden van jouzelf als ouder richting jouw kind. Met andere woorden: dat levert jou meer (zelf)kennis en (zelf)inzicht op!

Dat inzicht zal voor een deel al ontstaan, door dat je samen met mij als het ware van een afstandje naar jezelf, jouw kind en jouw gezin gaat kijken. Dat doe je ongetwijfeld wel vaker. Maar als je dit samen met mij doet, help ik je dat te doen met volle aandacht, verwondering, kalmte, warmte, luchtigheid èn de nodige humor. Want de realiteit kan soms onverbiddelijk hard en verdrietig zijn. En dan is het wel zo prettig dat er iemand met zorg naast je staat.

Maar bij kijken naar jezelf en erover praten, blijft het natuurlijk niet. Je wilt het immers in jouw dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk anders gaan doen. Zodat jij en jouw kind zich ook beter gaan voelen! Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Iedereen heeft hardnekkige blinde vlekken en ingesleten patronen. Dat is menselijk.

Bovendien kunnen wij mensen van nature nu eenmaal makkelijker reflecteren op onze innerlijke bewegingen (dat wat wij denken en voelen) dan op onze uiterlijke bewegingen (dat wat wij zeggen en doen). Dus ook in jouw rol als ouder zal jij – net als ieder ander mens – moeite hebben met het ‘zuiver’ kunnen zien van jouw eigen gedrag en uitingen.

Om onze uiterlijke bewegingen helder te kunnen aanschouwen, hebben wij daarom de input van anderen nodig. Het is dan wel zo fijn als die ander dit gedrag en die uitingen van jou op waarde weet te schatten. Met andere woorden: als die ander geen geheel eigen invulling gaat geven aan wat jij zegt of doet of nalaat. Het laatste wat jij nodig hebt is dat een ander jou allerlei oneigenlijke motieven of onjuiste intenties in de schoenen schuift, wat dan vaak meer over die persoon zelf zegt, dan over jou.

Neutrale feedback geven blijkt voor de meeste volwassenen nog niet zo eenvoudig. De mensen die om jou heen staan, zullen ongetwijfeld het allerbeste met jou voorhebben en met jouw kind. Maar dat betekent nog niet automatisch dat zij ook het vermogen bezitten om het gedrag en de uitingen van jou en jouw kind oordeel-loos te beschouwen en op de juiste waarde te schatten.

Wat ouders bovendien het allerlastigste blijken te vinden is om het gedrag en de uitingen van hun kinderen zelf te vertalen.

Veelvuldig hoor ik ouders verzuchten: Wat wil mijn kind (mij) dan in hemelsnaam duidelijk maken?

Toch vorm jij – als het gaat om het duiden van het gedrag en de uitingen van jouw kind – als ouder een cruciale rol. Niet alleen omdat jij jouw kind het vaakst zal zien. Dat helpt zeker. Maar het is vooral omdat jouw kind dat wat dwarszit het aller duidelijkst zal tonen aan jou. En meestal blijft jouw kind dat ook – schijnbaar onvermoeibaar – doen en doen en doen, totdat jij het begrijpt!

Mijn expertise en kracht ligt in het vertalen van dat wat jouw kind jou toont naar begrijpelijk Nederlands. Maar waarom is dat zo belangrijk? Ja, nu komt de crux: Die specifieke uitingen en gedragingen van jouw kind, die JOU in het bijzonder opvallen, storen, zorgen baren, irriteren of verbazen zijn altijd te herleiden naar een specifieke emotie, wens, opvatting, relatie, manier, houding of rol van JEZELF!

Wat die concrete emotie, wens, opvatting, manier, relatie, houding of rol dan precies voor jou betekent en hoe jij die innerlijk beleeft, zal vaak voor anderen (en dus ook voor mij) een raadsel blijven. Maar met behulp van mijn vertaling kan jij wel ZELF moeitelozer die betekenis en beleving gaan verkennen en herkennen. En dat is belangrijk. Want door de achterliggende emotie, wens, opvatting, relatie, manier, houding of rol jouw volle aandacht te geven, ga jij je vanaf dat moment gegarandeerd anders tonen naar jouw kind. En jouw kind dan ook naar jou!

Uiteraard wil ik je ook in het verkennen en herkennen van dit innerlijk proces van harte begeleiden, wanneer dat helpend is voor jou.

Hoe gaat dit dan precies in zijn werk?

Voorafgaand aan onze de eerste afspraak vul jij een uitgebreide vragenlijst in met vragen over waar jij en jouw kind binnen jouw gezin last van hebben. Tijdens het eerste gesprek (van 60 minuten) vertel je mij uitgebreid waar het zoal klemt of krampt binnen jouw gezin en wat dit doet met jou en/of jouw kind en eventueel de rest van de gezinsleden.

Na die afspraak vertaal ik jouw informatie over de gedragingen en uitingen binnen jouw gezin in een helder verslag per e-mail. Dit verslag zal jou duidelijke aanknopingspunten bieden over iets specifieks van jou dat jouw aandacht behoeft. Een specifieke emotie, wens, opvatting, relatie, manier, houding of rol welke door jou graag gezien en gehoord, gerustgesteld, begrepen, gevoed, erkend, geaccepteerd of ingesloten wil worden. Meestal is het dan prettig om na deze e-mail nog een tweede afspraak te maken. Tijdens dit tweede gesprek zullen wij dan samen op het verslag en jouw respons daarop reflecteren. Vaak kun je daarna zelf weer vooruit. Het is ook mogelijk dat je meer gesprekken of andere begeleiding nodig hebt. Dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf.

Negen van de tien keer zal jouw kind, wanneer jij met behulp van deze reflectieve begeleiding aandacht schenkt aan jouw eigen emotie, wens, opvatting, relatie, manier, houding of rol, die jij dan (dankzij jouw kind!) bent gaan herkennen, zich vrijwel direct óók anders gaan gedragen en uiten. In die gevallen zal het meestal niet nodig zijn om ook jouw kind met coaching of therapie te begeleiden. Jullie zijn dan weer volledig zelf aan zet.