Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

eigen vaardigheden (zelfbeheersing)

coaching & counseling & therapie & training

Zie jij dat jouw kind moeite heeft om zichzelf te beheersen, dat het snel aangebrand of opvliegend is? Vind jij jouw kind iets té temperamentvol of impulsief en vermoed je dat het daardoor vaak in de clinch komt met anderen?

Heeft jouw kind fysieke klachten, zoals buikpijn of uitslag, die door een arts niet medisch verklaard kunnen worden? Of andere lastige fysieke uitingen, zoals een tic of een dwangmatige handeling of zindelijkheidsproblemen?

Maak je je zorgen over de (toekomstige) gezondheid van jouw kind, omdat het bijvoorbeeld geen weerstand weet te bieden aan schadelijke verleidingen?

En gun jij jouw kind en jouw gezin weer vrede, rust, gezondheid en ontspanning?

Daar hebben jouw kind en jij alle recht op! Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen met behulp van geduld, creativiteit en humor weer hun kracht te omarmen en met zorg te hanteren.

In de praktijk blijkt namelijk dat kinderen die hun kracht en eigen waarde vanuit hun eigen unieke vorm leren te hanteren en te uiten ook steeds beter in staat zijn om hun niet helpende impulsieve (automatische) gedrag te beheersen. Deze kinderen weten dan steeds beter en met zelfbeheersing te handelen, zonder zichzelf en anderen tekort te doen.

Wanneer dat langdurig niet lukt en er ingrijpende fysieke klachten zijn of als er binnen het gezin of op school of in andere omgevingen rondom kinderen teveel last wordt ervaren met het gedrag of de uitingen van die kinderen, kan dat bij deze kinderen (en hun ouders) hoog oplopende weerstand en stress gaan opleveren. Kinderen kunnen zich uiteindelijk zelfs machteloos gaan voelen!

Kinderpraktijk aan Zet helpt kinderen die dat willen daarom met coaching, counseling of therapie hoe zij weer zelf de leiding kunnen nemen over hun eigen doen en laten. En helpt ouders met tips en tools hoe zij hun kinderen hierin optimaal kunnen ondersteunen.

Hoe werkt het eigenlijk met fysieke kracht? Jij hebt als het ware, zoals iedereen, een kachel met vurige kracht, die de hele dag blijft branden en kan smeulen of vlammen. Jouw kracht heb je nodig om gezond te blijven.

Als je jouw kracht kunt beheersen, kun je die gebruiken voor dat wat belangrijk is voor jouw gezondheid en veiligheid en om daarmee uiting te kunnen geven aan wie jij bent en wat jij waardevol vindt. Zo kom en blijf je in vorm. Die kracht helpt je ook om uit krampende patronen te komen. Dat is vooral veel oefenen.

Kinderen hebben een ouder nodig die met hen vaak als een geduldige leraar of leider wil oefenen (en hen kan voordoen ;-)) hoe zij hun vlammen kunnen beheersen als het vuur teveel oplaait of juist kunnen aanwakkeren als het dreigt uit te doven.